nicponkids.pl

Nowoczesny parenting

Metoda Montessori
Lifestyle

Metoda Montessori w przedszkolu – główne założenia koncepcji

Nowoczesne podejście do nauki to kolejny etap, aby pomóc dzieciom dorastać w bezpiecznym środowisku. Co raz więcej placówek edukacyjnych w Polsce oparło swój system nauczania na metodzie Marii Montessori. Czym jest wspomniana metoda? Co ją charakteryzuje, a także co wyróżniamy na tle innych metod pracy z dziećmi?

Skąd się wzięła metoda Montessori?

Metoda ta została opracowana we Włoszech przez lekarkę i pedagoga Marię Montessori, która nigdy nie należała do osób lubiących tradycyjne metody wychowania. Popularne metody nauki oraz wychowania bazowały na bezwzględnej dyscyplinie, oraz posłuszeństwie, co według Marii Montessori tłumiło naturalną ciekawość dzieci. Pedagog wypracowała własną metodę wychowania i nauczania. Celem tej metody jest swobodny oraz wszechstronny rozwój dziecka oparty o jego zainteresowania. Maria Montessori poprzez założenie własnej placówki dydaktycznej, skupiającej się na pracy z niepełnosprawnymi dziećmi doszła do wniosku, że jej metoda jest doskonała dla uczniów zdrowych.

Co zakłada metoda Montessori?

Koncepcja zakłada przede wszystkim brak systemu kar i nagród oraz oceniania dziecka. Dzięki zastosowaniu takiego systemu metoda stawia nacisk na wykształcenie samokontroli oraz motywacji do nauki poprzez wolność dziecka. Warto zaznaczyć, że metoda ta stawia na chęć do własnego samorozwoju bez stosowania kar.

Metoda wyklucza realizację między dziećmi, zakłada natomiast współpracę poprzez wsparcie i pomoc wzajemną. Dzieci wtedy pracują samodzielnie lub w małych grupach dlatego ważne jest, aby stworzyć atmosferę koleżeństwa i przyjaźni.

Metoda nauczania w klasie jest dostosowana do wieku dziecka, ponieważ każde z nich jest inne i ma swoje indywidualne potrzeby. Warto zaznaczyć, że przy tej metodzie w młodszych klasach dominują działania konkretne i praktyczne. Natomiast w starszych klasach kładzie się nacisk na myślenie abstrakcyjne. Należy pamiętać, że w grupie znajdują się dzieci w różnym wieku z trzech kolejnych roczników.

Bardzo istotną kwestią tej metody jest rola nauczyciela. Zadaniem pedagoga jest podążanie za dzieckiem oraz pomoc maluchowi podczas odkrywania własnych talentów i umiejętności.

Warto zaznaczyć, że w miejscu nauki dziecka powinna panować harmonia, gdzie każdy przedmiot ma swoje miejsce. Pomoce do przedszkola takie jak książki, czy zabawki zdecydowanie wystarczą podczas pierwszych lat odkrywania świata przez dzieci. Chcąc wykorzystać metodę w domu, warto nabyć pomoce Montessori w postaci książek edukacyjnych, dzięki którym krok po kroku wprowadzimy metodę w życie naszej pociechy. Pomoce Montessori dla przedszkola oraz domu powinny się skupiać na przyśpieszeniu rozwoju dziecka poprzez naukę logicznego myślenia, samodzielności oraz kreatywności.

Redakcja bloga skupia się na dostarczaniu wartościowych treści, które pomagają w codziennych wyzwaniach związanych z wychowaniem i rozwojem dzieci. Blog jest skarbnicą wiedzy i inspiracji, która pomaga rodzicom w pełni cieszyć się z podróży, jaką jest wychowanie dzieci.