nicponkids.pl

Nowoczesny parenting

Dlaczego dziecko chodzi na palcach?
Dziecko

Dlaczego dziecko chodzi na palcach?

Gdy mały człowiek stawia pierwsze kroki, rodzice chętnie przyglądają się jego osiągnięciom. Z pewnością warto obserwować malucha również w późniejszych etapach i zwrócić uwagę, w jaki sposób układa stopy. Jeśli dziecko chodzi na palcach, może to być oznaką nieprawidłowości. Jakie są tego przyczyny? Dlaczego dziecko chodzi na palcach?

Początki nauki chodzenia

W wielu wypadkach przyczyna tego, że dziecko chodzi na palcach, jest dość powszechna i naturalna. Mowa tu o pierwszych fazach nauki chodzenia. W takim momencie zdarza się, że maluszek stawia swoje kroki, zaczynając od palców, a nie od pięt. Zjawisko to jest często spotykane i traktowane przez specjalistów za coś normalnego. Na tym etapie nie ma zatem powodów do obaw ani większych zmartwień, nie jest też konieczna natychmiastowa wizyta u pediatry czy fizjoterapeuty. Warto jednak pamiętać, że z biegiem czasu sposób chodzenia malucha musi ulec zmianie. Dziecko, które skończyło 2-3 lata nie powinno już stąpać na palcach, ale pewnie i stabilnie kroczyć, stawiając stopę na całym podłożu, począwszy od pięt. Jeśli nieprawidłowy sposób chodzenia utrzymuje się tak długo i nie jest zjawiskiem obserwowanym u malucha sporadycznie, należy skonsultować sprawę ze specjalistą.

Autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, ADHD

Wśród przyczyn tego, że dziecko chodzi na palcach, wymieniane są rozmaite nieprawidłowości rozwojowe i problemy neurologiczne. Należą do nich m.in. zaburzenia autystyczne i charakterystyczna dla nich nadwrażliwość, której towarzyszą trudności w zawiązywaniu relacji z innymi, niechęć do otoczenia, ograniczenia w zakresie mowy. Powodem chodzenia na palcach może być również ADHD, czyli zaburzenie związane z nadpobudliwością psychoruchową i ograniczoną koncentracją uwagi. W obu wypadkach konieczne jest wsparcie rozwoju poprzez działania terapeutyczne. Fakt, że dziecko chodzi na palcach, bywa także efektem porażenia mózgowego. W tym wypadku za całość odpowiadać mogą m.in. nałogi matki w trakcie ciąży lub uszkodzenia pojawiające się w czasie porodu.

Nieprawidłowości układu kostnego i mięśniowego

Jeżeli dziecko chodzi na palcach, często diagnozowane bywają u niego choroby związane z budową i pracą kości, stawów, mięśni oraz ścięgien. Przykładów jest wiele. Za chodzenie na palcach odpowiadać może m.in. hipotonia mięśniowa, zanik mięśni lub przykurcze ścięgna Achillesa. Wówczas stała opieka lekarska i systematyczne ćwiczenia rehabilitacyjne są absolutną koniecznością. Bardzo często dziecku potrzebne jest też specjalistyczne obuwie ortopedyczne, które pomaga mu prawidłowo stawiać kroki.